Centrul de cercetări
Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice (G.R.A.R.H.)

 


Parteneri

 

CONSTITUIREA CENTRULUI

Centrul de cercetări „Gestiunea resurselor de apă şi a riscurilor hidrice” (C.C.G.R.A.R.H.), numit în continuare GRARH, este unitate academică de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, fără personalitate juridică, apolitică, organizat în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii din Bucureşti, Departamentul de Meteorologie – Hidrologie. El a fost constituit prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 84/11.07.2011, prin care s-a modificat denumirea vechiului centru de cercetare „Gestiunea peisajului şi a resurselor de apă” (GPRA), înfiinţat prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 918/17.05.2006.
Director: prof. dr. Liliana ZAHARIA

DOMENIU DE CERCETARE

Domeniul general de cercetare al GRARH este analiza resurselor de apă şi a riscurilor hidrice. Subdomeniile sale de cercetare sunt: managementul resurselor de apă; analiza interacţiunii dintre unităţile acvatice şi societatea umană; analiza şi gestiunea riscurilor hidrice. Subdomeniile de cercetare sunt: 1. managementul resurselor de apă; 2. analiza interacţiunii dintre unităţile acvatice şi societatea umană; 3. analiza şi gestiunea riscurilor hidrice.