Asociaţia Română de Limnogeografie, a fost infiintată in data de 21.05.2008, fiind înscrisă în registrul special cu nr. 25/I/A/2008, având Certificatul de înregistrare fiscală seria A nr. 0118090, CIF 24086760, cu sediul în Târgovişte Alea Griviţa, bl. 3, sc. C, et. 2, ap. 50, judeţul Dâmboviţa, România (tel. 0720545624; arlg@limnology.ro). Contul in lei al Asociatiei Romane de Limnogeografie este deschis la Banca Transilvania RO 66 BTRL 01601205J92489XX. Prin hotărârea Consiliului Director se pot constitui filiale, sucursale în ţară şi străinătate. Totodată asociaţia se poate afilia la alte organizaţii şi asociaţii din ţară şi străinătate, poate colabora cu alte organizaţii, asociaţii şi instituţii din ţară şi străinătate. In prezent Asociatia Romana de Limnogeografie are infiintate 4 sucursale: Cluj, Targoviste, Bucuresti si Braila. Conducerea asociaţiei este reprezentată de Consiliul Director.

Consiliul Director

Petre Gastescu

Preşedinte
Prof.univ.dr.doc. Petre GASTESCU
Universitatea Hyperion din Bucuresti    
Facultatea de Istorie-Geografie
Catedra de Geografie  
e-mail: gastescu_petre@yahoo.com

Victor Sorocovschi

Vicepresedinte          
Prof.univ.dr. Victor SOROCOVSCHI
Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca      
Facultatea de Geografie           
Catedra de Geografie Fizica și Tehnica
e-mail: sorocovschi@yahoo.com

Gheorghe Romanescu

Vicepresedinte (2008-2018)
Prof.univ.dr. Gheorghe ROMANESCU
Universitatea "Al.I. Cuza" Iasi
Facultatea de Geografie si Geologie
Departamentul de Geografie     
Catedra de Geografie Fizica 
e-mail: geluromanescu@yahoo.com

Basarab Driga

Vicepresedinte (2008-2020)          
Dr. Basarab-Victor DRIGA
 
Institutul de Geografie, Bucuresti
e-mail: driga_basarab@yahoo.com

Petre Bretcan

Secretar stiintific
Conf.univ.dr. Petre BRETCAN

Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea de Stiinte Umaniste
Departamentul de Geografie

e-mail: petrebretcan@yahoo.com

Sucursale

Gheorghe Serban

Sucursala Cluj
Director
Conf.univ.dr. Gheorghe SERBAN

Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca
Facultatea de Geografie
Catedra de Geografie Fizica si Tehnica
e-mail: gi.serban@yahoo.com

Diaconu Daniel

Sucursala Bucuresti
Director
Conf.univ.dr. Daniel Constantin DIACONU

Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Geografie

e-mail: diaconudc@hotmail.com

Tanislav Danut

Sucursala Targoviste
Director
Conf.univ.dr. Danut TANISLAV

Universitatea Valahia din Targoviste
Facultatea de Stiinte Umaniste
Departamentul de Geografie

e-mail: dtanislav@yahoo.com

Minea Ionut

Sucursala Iasi
Director
Conf.univ.dr. Ionut MINEA

Universitatea "Al.I. Cuza" din Iasi
Facultatea de Geografie si Geologie
Departamentul de Geografie

e-mail: ionutminea1979@yahoo.com