line decor
     
 
 
 

Conform Hotărârilor nr. 3 şi 4 ale Consiliului Director din data de 21.07.2008 pentru a deveni membrii ai Asociaţiei Române de Limnogeografie (ARLG) este necesar să completaţi un formular care conţine datele dumneavoastră de identificare ca membrii ai asociaţiei (descarcă aici formularul în format .doc sau .pdf), să îl trimită la adresa indicată şi să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.

  • Cuantumul cotizaţiei anuale pentru membrii asociaţiei este de 50 RON iar pentru studenţi şi masteranzi de 35 RON.
  • Cuantumul  taxei de înscriere este de 30 RON. Aceasta se plăteşte o singură dată la momentul înscrierii. Studenţii şi masteranzii sunt scutiţi de taxa de înscriere.
  • Cotizaţia anuală se achită integral până la data de 1 martie a fiecărui an, în contul Asociaţiei Române de Limnogeografie deschis la Banca Transilvania RO 66 BTRL 01601205J92489XX.
  • Membrii asociaţi, inclusiv studenţi sau masteranzi care depun cerere de primire în asociaţie plătesc cotizaţia anuală în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii de admitere a Consiliului Director.
  • Membrii asociaţi (inclusiv studenţi şi masteranzi) primesc gratuit publicaţiile asociaţiei (revista Lakes reservoires and ponds) şi toate materialele editate de aceasta în cel mai scurt timp posibil.

 

Lista membrilor ARLG
2013
   
 

© Asociatia Romana de Limnogeografie (2008)